top of page

[媒體報導] - 飲食男女


新年清潔家居,或者夜晚想好瞓啲,總係想加啲香氣煥然一新。不過化學空氣清新劑氣味過­濃,長期使用,污染環境之餘,仲對人體有害。不如返璞歸真,自製香氣啦!

有興趣報名參加的朋友們 詳情如下:

Course Information I 課程資料

 

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page